Wałbrzych to drugie co do wielkości miasto Dolnego Śląska. Jest to duży ośrodek gospodarczy, który charakteryzuje się korzystnym położeniem geograficznym, długimi tradycjami przemysłowymi i pożądaną przez inwestorów strukturą demograficzną. Historycznie miasto powiązane było z przemysłem ciężkim, głównie przemysłem wydobywczym i przeróbczym węgla kamiennego. Po likwidacji zagłębia wałbrzyskiego i powstaniu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” wiodącymi

Read more…