Strona główna

Wałbrzych – Obszar „SAGOP” (Strefa Aktywizacji Gospodarczej Obszaru Poniatowa) – zlokalizowany jest na północnych obrzeżach Wałbrzycha. Jest to teren przemysłowy, niezabudowany, zajmujący ok. 119 ha. Gmina Wałbrzych jest właścicielem większości działek wchodzących w skład „SAGOP”.

W ramach I Etapu przygotowania gruntów „SAGOP”, nieruchomość o powierzchni 30,4678ha wraz z działką o powierzchni 13,209 ha, której właścicielem jest PPW Sp. z o. o., została objęta statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działka Parku docelowo zostanie podzielona na pięć mniejszych (Działki: 10, 11, 12, 13, 14) z czego cztery będą oferowane jako nieruchomości (green-field), a działka nr 13 zostanie przeznaczona pod budowę hali produkcyjno-magazynowej.

Połączenia transportowe

 • Połączenia drogowe:

Powyższe nieruchomości zostaną skomunikowane z istniejącą ulicą Jachimowicza leżącą ok. 1,5 km od drogi krajowej nr 35, poprzez drogi dojazdowe nr 1, 5 i 6, które są budowane przez Gminę Wałbrzych.

 • Połączenia kolejowe:

W odległości ok. 4,5 km znajduje się towarowa stacja przeładunkowa Wałbrzych Szczawienko, położona na trasie relacji Wrocław – Jelenia Góra.

 • Najbliższe lotniska:
  • Wrocław – Strachowice – 65 km
  • Mirosławice – 37 km

Warunki zagospodarowania

Obowiązujący MPZP został uchwalony 30 września 2004 r., Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/90/04. Przedmiotowe nieruchomości leżą na terenie oznaczonym w miejscowym planie symbolem A.3 P/U i B.9 P/U, dla których ustalono przeznaczenie terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową.

Istniejąca infrastruktura

 • Energia Elektryczna

Na terenie podstrefy WSSE Wałbrzych znajduje się stacja GPZ o dostępnej rezerwie mocy w wielkości 25 MW – planowana jest rozbudowa stacji. Koszt przyłączenia energii elektrycznej jest zależny od wielkości mocy zamawianej oraz od wielkości zasilania podstawowego i/lub rezerwowego. Zasilanie w energię elektryczną zapewnia EnergiaPro, a Inwestor ponosi opłatę przyłączeniową w wysokości 25% kosztów przyłączeniowych, jakie musi ponieść EnergiaPro w przypadku zasilania podstawowego oraz 100% w przypadku zasilania rezerwowego. Termin przyłączenia wynosi maksymalnie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy przyłączeniowej. Możliwe jest przyłączenie zasilania na teren placu budowy o mocy ok. 1,2 MW w rejonie ul. Orkana.

 • Gaz

Przy ul. Uczniowskiej znajduje się stacja redukcyjno – pomiarowa gazu o rezerwie w wielkości ok. 5000 m3/h. Stacja ta zlokalizowana jest w odległości ok. 1,5 km od przedmiotowej nieruchomości. Termin przyłączenia wynosi 8-12 miesięcy od dnia podpisania umowy przyłączeniowej. Przy podłączeniu do sieci gazowej inwestor ponosi koszt (opłatę przyłączeniową) wykonania przyłącza (wpięcia) od sieci przesyłowej do granicy działki. Średnica przyłącza rury zależy od wielkości poboru gazu i ma wpływ na wysokość opłaty przyłączeniowej.

 • Sieć wodociągowa

W pasie drogowym ul. Uczniowskiej biegnie wodociąg o średnicy 225 mm. Na etapie realizacji jest także modernizacja pompowni, mająca na celu poprawę warunków dostaw wody.

 • Sieć kanalizacji sanitarnej

W rejonie nieruchomości od strony ul. Uczniowskiej w kierunku ul. Orkana biegnie nowo wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 300 mm, zdolna odebrać ścieki z terenów nieruchomości.

 • Sieć kanalizacji deszczowej

W tym samym przebiegu jak kanalizacja sanitarna znajduje się również sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 300 – 600 mm. Wody opadowe odprowadzane są do rzeki Poniatówka.