Our Blog / Region

Wałbrzych położony jest w południowo-zachodniej Polsce w centralnej części Sudetów Środkowych, w województwie dolnośląskim w pobliżu granic z Czechami i Niemcami. Miasto leży na wysokości 450 – 500 m n.p.m. w malowniczej kotlinie, nad którą rozciągają się lesiste pasma Gór Wałbrzyskich. Wałbrzych ma status gminy miejskiej, granice administracyjne obejmują obszar 85 km2, który zamieszkały jest przez ponad 120.000 mieszkańców.

Wałbrzych posiada bardzo korzystne położenie komunikacyjne leży w pobliżu skrzyżowania autostrad – A4 /40 km/ i planowanej A3 /29 km/. Przez Wałbrzych przebiega droga krajowa nr 35 prowadząca z Wrocławia do przejścia granicznego z Czechami w Golińsku.

Najważniejsze dane statystyczne o mieście:

 • powierzchnia 8 470 ha
 • ludność na koniec 2008 roku – 122 411
 • w % ogółem ludność w wieku:
  • przedprodukcyjnym – 15,5%
  • produkcyjnym – 65,4%
  • poprodukcyjnym – 19,1%
 • podmioty gospodarcze:
  • ogółem – 14 237
  • sektor publiczny – 1 033
  • sektor prywatny – 13 204
 • stopa bezrobocia w powiecie wałbrzyskim w lutym 2010 – 19,8%
 • relacja stopy bezrobocia w powiecie wałbrzyskim w relacji do średniej krajowej w lutym 2010 – 152,3%

Powyższe dane pochodzą ze stron GUS i DWUP.

Więcej informacji o Wałbrzychu znajdą Państwo na stronach: